Z nami unikniesz komornika!


Teraz darmowa 20 min konsultacja telefoniczna:


Jak pozbyć się długów?

Napisz do nas i uzyskaj bezpłatną konsultację!

Z nami unikniesz komornika


Teraz darmowa 20 min konsultacja telefoniczna:

Jak pozbyć się długów?

Napisz do nas i uzyskaj bezpłatną konsultację!.

NIE ZWLEKAJ!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI

ZADZWOŃ! 42 307 20 20

Szczerze porozmawiamy i wyjaśnimy Ci specyfikę etapów upadłości konsumenckiej.

Przeanalizujemy Twoje dokumenty prawne i finansowe.

Powiemy wprost, jaki mamy plan i jaki czas będzie nam potrzebny do uzyskania najkorzystniejszego dla Ciebie rozstrzygnięcia.

Jesteśmy dyskretni, zapobiegniemy Twojej dezorientacji i poczuciu osamotnienia w czasie trwania procedur.

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej

Ogłoszenie upadłości konsumenckiej jest prostsze niż Ci się wydaje. Uwolnienie z długów ma kilka etapów:

  1. złożenie prawidłowo skonstruowanego wniosku;
  2. postępowanie w przedmiocie ogłaszania upadłości konsumenckiej;
  3. wydanie postanowienia o ogłoszeniu upadłości konsumenckiej;
  4. ustalenie syndyka masy upadłościowej - gdy dłużnik nie ma majątku;
  5. wydanie postanowienia o ustaleniu planu spłaty i kolejno jego wykonanie;
  6. umorzenie zobowiązań dłużnika;

Ogłaszając upadłość konsumencką zyskasz:

całkowite oddłużenie

zastopowanie naliczania odsetek

zawieszenie postępowań sądowych

wyczyszczenie danych z rejestrów długów

wsparcie w zakresie mieszkaniowym

koniec stresu

opcję ugody z wierzycielami

nowy start życiowy

Co to jest Upadłość Konsumencka?

Upadłość konsumencka to postępowanie sądowe prowadzące do całkowitego oddłużenie (umorzenie zobowiązań finansowych) konsumenta.

Aby ogłosić upadłość konsumencką, należy złożyć do sądu odpowiednio uzasadniony wniosek - to najważniejszy i najtrudniejszy etap postępowania. Warto skorzystać z pomocy profesjonalisty, bo Sąd może umorzyć długi, tylko jeśli dłużnik nie jest w stanie ich spłacić z powodu niezawinionego działania, nie zaś rażącego niedbalstwa czy uchylania się od zobowiązań. Powyższe trzeba we wniosku rzetelnie wykazać i udokumentować.

Warto z niej skorzystać przede wszystkim dlatego, że od momentu jej ogłoszenia długi przestają rosnąć. To jedyny sposób na zatrzymanie spirali kredytów i pierwszy krok do tego, aby spłacić wszystkie zaciągnięte zobowiązania.

Zmiany w ustawie z 31 grudnia 2014 roku Prawo upadłościowe i naprawcze, jakie weszły w życie 1 stycznia 2016 roku dają nowe możliwości spłacenia swoich długów osobom borykającym się np. z wieloletnią spiralą kredytową.

Kontakt

Dane kontaktowe Łódź

SolvCare Upadłość Konsumencka jest marką handlową Solvia Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Wigury 13/6, 90-302 Łódź NIP 7251958283 Regon 1004311085, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XX Wydział KRS od numerem 00002911337. Kapitał Spółki w wysokości 50.000 zł został opłacony w całości.

Administratorem Twoich danych jest  Solvia sp. z o.o., ul. Wigury 13/6, 90-302 Łódź Kliknij i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych i dowiedz się więcej o ochronie Twoich danych.

Call Now ButtonZadzwoń!