Frankowicze walczą z czasem. Niecałe dwa tygodnie na bezpłatne zgłoszenie roszczeń

Jak podaje wyborcza.pl Codziennie zgłasza się do mnie przynajmniej kilkoro frankowiczów Getin Noble Banku, którzy szukają pomocy w związku z upadłością banku – mówi radca prawny Konrad Maciej Wilijewicz z Kancelarii Wilijewicz i Partnerzy w Łodzi. – Czasu jest coraz mniej.

Ten artykuł czytasz w ramach bezpłatnego limitu

W tym gronie są zarówno osoby, które zaciągnęły kredyty w Getin Noble Banku i zdążyły pozwać bank, ale nie doczekały się jeszcze prawomocnego wyroku, jak i ci, którzy dopiero chcieli to zrobić (na podstawie nowych przepisów). Chodzi też o osoby, które chciałyby wystąpić o zwrot nadpłaconych rat lub odsetek, np. w związku z wcześniejszą spłatą kredytu. Wszystkim zostało niewiele czasu, by zgłosić swoje roszczenia bez ponoszenia dodatkowych kosztów.

Frankowicze Getin Noble Banku mają się zgłaszać do Krajowego Rejestru Zadłużonych

– Termin upływa 21 sierpnia – przypomina radca Konrad Wilijewicz. – Po tym czasie będzie to kosztować nieco ponad 1 tys. zł. Po ogłoszeniu upadłości banku nie można już też kierować pozwów o zapłatę bezpośrednio do sądu, trzeba się zgłosić do syndyka i zrobić to za pośrednictwem Krajowego Rejestru Zadłużonych. Niestety, kancelarie frankowe nie specjalizują się w postępowaniach upadłościowych, a klienci zmuszeni są poszukiwać specjalistów od upadłości na własną rękę.

Klienci Getin Noble Banku zaczynają się spieszyć, do kancelarii codziennie zgłasza się przynajmniej kilka osób, które proszą o pomoc.

Krajowy Rejestr Zadłużonych to system teleinformatyczny, który został uruchomiony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Upadłość Getin Noble Banku została ogłoszona przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie 20 lipca tego roku. Od tego dnia wierzyciele, wśród których są także frankowicze, maja 30 dni na to, by bezpłatnie zgłosić swoje roszczenia do syndyka.

Nawet 10 tys. frankowiczów Getin Noble Banku

Według danych Bankowego Funduszu Gwarancyjnego na 30.03.2023 w wśród klientów Getin Noble Banku było około 10 tysięcy tzw. frankowiczów. Syndykiem został Marcin Kubiczek, który zachęca do zgłoszenia wierzytelności przez wszystkich wierzycieli bez względu na kwotę, charakter lub podstawę prawną wierzytelności.

Przypomina, że po 21 sierpnia zgłoszenie też będzie skuteczne, choć trzeba będzie wnieść 1 010,49 zł obowiązkowej opłaty.

– Wierzytelność zgłosić trzeba za pomocą Krajowego Rejestru Zadłużonych, z wyjątkiem należności ze stosunku pracy, rent i odszkodowań związanych ze stosunkiem pracy – informuje Marcin Kubiczek.

Mocy prawnej nie będą miały zgłoszenia przesłane w formie papierowej do sądu lub na adres upadłego banku lub kancelarii syndyka.

Marcin Kubiczek zaznacza, że osoby, które chcą zgłosić roszczenie, nie powinny się przejmować tym, że w Krajowym Rejestrze Zadłużonych znajdują się formularze zgłaszania wierzytelności, które są niedostosowane do przepisu szczególnego obowiązującego w postępowaniu upadłościowym banków. Przypomina też, że wskazanie błędnej kategorii przez wierzyciela nie spowoduje wcale, że nie zostanie ona uznana. Przy samym zgłoszeniu nie trzeba też znać dokładnej wysokości kwoty zgłaszanej wierzytelności lub mieć pełnej dokumentacji, np. zaświadczeń o dokonywanych spłatach. Zgłoszenie będzie mogło być bowiem uzupełniane na dalszym etapie postępowania.

Przeszkodą nie jest też to, że kredyt został już zakończony, wypowiedziany, a nawet wyegzekwowany przez bank od dawnego kredytobiorcy.

Syndyk o frankowiczach Getin Noble Banku

Wierzyciele w składanym zgłoszeniu nie mają obowiązku załączania wszystkich dowodów lub dokumentów potwierdzających wierzytelność. Wystarczy wymienić je w zgłoszeniu.

– Wiem o ograniczeniach dopuszczalnej objętości plików w systemie teleinformatycznym KRZ – mówi syndyk Marcin Kubiczek. – Dlatego proszę o dołączanie w pierwszej kolejności podstawowych dokumentów innych niż sama umowa kredytu, takich jak wyroki i postanowienia. Rekomenduję dołączenie do zgłoszenia osobnego pliku zawierającego informacje wymagane przez art. 240 Prawa upadłościowego.

W przypadku wątpliwości, konieczności uzyskania wyjaśnień lub dodatkowych dokumentów, syndyk będzie wzywał wierzyciela w trybie art. 243 Prawa upadłościowego do uzupełnienia zgłoszenia wierzytelności.

– Wielu wierzycieli prowadzi postępowania sądowe związane ze zgłaszanymi wierzytelnościami, dlatego bardzo ważne jest wskazanie w zgłoszeniu dokładnego oznaczenia sądu i sygnatury – podkreśla syndyk. – W przypadku postępowań egzekucyjnych lub zabezpieczających trzeba wskazać oznaczenia komorników lub sądów i podać sygnaturę sprawy.

Syndyk zaznacza, że w sprawach prawnych, a zwłaszcza dotyczących oświadczeń o potrąceniach, warto rozważyć skorzystanie z pomocy pełnomocników, zwłaszcza posiadających doświadczenie w zakresie postępowań upadłościowych. Zgodnie z prawem pełnomocnikiem wierzyciela może być osoba posiadająca licencję doradcy restrukturyzacyjnego.

Syndyk nie informuje, ile zgłoszeń już wpłynęło, tłumaczy natomiast, dlaczego tak ważne jest szybkie ich składanie. Dokonanie w terminie zgłoszeń przez wierzycieli pozwoli bowiem określić charakter i rozmiar roszczeń. To z kolei pozwoli syndykowi przygotować propozycję dla wierzycieli, w tym kredytobiorców „frankowych”. Tych ostatnich syndyk zachęca do dokonywania spłat zgodnie z aktualnym harmonogramem.

O kłopotach Getin Noble Banku mowa była od dłuższego czasu. Jesienią 2022 Bankowy Fundusz Gwarancyjny rozpoczął przymusową restrukturyzację banku, gdyż instytucja miała kłopoty finansowe. W kwietniu Fundusz złożył wniosek o upadłość banku, 20 lipca zostało to ogłoszone przez warszawski sąd. Od tego czasu klienci nie mogą już pozwać banku do sądu, muszą się zgłaszać do syndyka w ramach postępowania upadłościowego.

FORMULARZ KONTAKTOWY

 

SKONTAKTUJ SIĘ  Z NAMI I SKORZYSTAJ Z BEZPŁATNEJ KONSULTACJI.

tel. +48 233-233-222
e-mail: upadlosc@solvcare.pl

 

Call Now ButtonZadzwoń!