Na egzekucję można zabrać mniej zasiłku

Od 1 marca 2024 roku weszły w życie nowe zasady dotyczące potrąceń ze świadczeń określonych w ustawie z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (DzU z 2023 r., poz. 2780). Te zmiany, ogłoszone przez Prezesa ZUS w komunikacie z 14 lutego 2024 roku (MP poz. 133), są znaczące dla beneficjentów ubezpieczeń społecznych, w tym osób otrzymujących zasiłki chorobowe, opiekuńcze, wypadkowe, macierzyńskie oraz świadczenia rehabilitacyjne.

Zmiany w Potrąceniach: Od 2019 roku potrącenia ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego dokonywane są według przepisów dotyczących emerytur i rent z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 66a ust. 1 ustawy zasiłkowej. To oznacza, że od tej pory obowiązują takie same kwoty wolne od egzekucji i potrąceń dla świadczeń, jak w przypadku emerytur i rent. Te kwoty podlegają corocznej waloryzacji, przeprowadzanej na takich samych zasadach, jak dla emerytur i rent, czyli od 1 marca każdego roku.

Nowe Kwoty od Marca 2024: Zmiany wprowadzone w 2024 roku, które obowiązują od 1 marca tegoż roku do 28 lutego 2025 roku, mają istotny wpływ na wysokość świadczeń wypłacanych przez ZUS. Zmodyfikowane kwoty wolne od potrąceń są zastosowane do wszystkich świadczeń wypłaconych w tym okresie, niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczy wypłata.

Skutki dla Beneficjentów: Te zmiany mają na celu zapewnienie większej ochrony finansowej beneficjentów. Waloryzacja kwot wolnych od potrąceń, analogicznie do procesu waloryzacji emerytur i rent, ma na celu dostosowanie ich do aktualnej sytuacji ekonomicznej, w tym inflacji oraz zmian na rynku pracy i w gospodarce. Jest to ważne, aby osoby otrzymujące świadczenia z ubezpieczenia społecznego mogły czuć się bezpiecznie pod względem finansowym, zwłaszcza w obliczu rosnących kosztów życia.

Podsumowanie: Aktualizacje te są istotne dla każdego, kto korzysta ze świadczeń związanych z chorobą i macierzyństwem. Warto być na bieżąco z tymi zmianami, aby w pełni rozumieć swoje prawa i korzyści wynikające z ubezpieczeń społecznych. Wszelkie dodatkowe informacje i szczegółowe kwoty można znaleźć w najnowszym komunikacie Prezesa ZUS oraz na stronach oficjalnych instytucji zajmujących się ubezpieczeniami społecznymi.

 

 

 

Call Now ButtonZadzwoń!